Ni som vill delta i företagsstafetten och ha en egen logo på era nummerlappar måste anmäla ert lag före den 1 februari 2015. Vi behöver tid för att beställa era nummerlappar.