Som alla förstår är även våra trakter påverkade av senaste tidens töväder. Vi är därför väldigt glada att vi fick rikliga snömängder tidigare i vinter. Ikväll har tävlingsledningen varit och besiktigat spåren och konstaterar att det kommer bli målgång i Överklinten istället för Robertsfors. Vi har goda förhoppningar att alla sträckor med start i Vindeln ska kunna köras med alternativa dragningar och minimala förändringar i sträckorna. Vi önskar att alla ni som planerat åka 7-mila anmäler i tid så vi kan planera för målgångar, drickalangning, parkering och inköp.Information om loppet kommer uppdateras kontinuerligt via facebook och hemsida Välkomna // 7-mila tävlingslednin