Här återfinns inbjudan till Skaterace som kan laddas ned och skrivas ut

Skaterace

Inbjudan Skaterace 2016