Vi vill bara uppmärksamma alla deltagare att i årets 7-mila kan man i anmälan endast uppge tävlingsklass H/D 19 75 km el H/D 17 40 km eller H/D M (motion) alla sträckor. Men i resultatlistan kommer resultaten presenteras utifrån åldersklass med 5 års intervall. Vi gör den ändringen för att underlätta, både för er som anmäler men även för oss som arrangörer eftersom mindre felaktigheter i samband med anmälan kan ske. Väl mött i spåren // 7-mila