Här är nya resultatlistor reviderade av EQ timing. Även resultatlistor indelade i åldersklass med 10 års intervall.

14 km och 24km reviderad
40km7mil vers3 
75 km reviderad
SkolResultat
Stafett7mila

Åldersindelning
17-30År
31-40år
41-50år
51-60år
61-70år
7mila 71År
 vers 3
7mila50år vers 3