Här är resultat från dagens tävling 7-mila_rullen_2018