7-mila 2019 får en ny sträckning från Botsmark 

Den nya sträckningen bli permanent från nästkommande tävling i februari 2019. Orsaken till ändringen är att den tidigare sträckningen har delvis gått efter en skogsbilväg och för att den ska kunna användas vid vinteravverkningar så är markägarens önskan att det inte prepareras skidspår på vägen, berättar spårchef John Erik Sundh. Den nya dragningen går till höger efter kontrollen i Botsmark. Därefter snett halvvägs upp på Loberget i riktning mot landsvägen till Robertsfors. Spåret ansluter sedan till den tidigare sträckningen innan en kraftledningsgata.
Även i Aftonmora blir det en förändring. Där kommer spåret att dras efter en rågång och det blir inte lika knixigt som förut och det går att glida in i kontrollen i Aftonmora. Längden påverkas inte av de nya banavsnitten utan är fortsatt 75 kilometer.
Bilderna visar den nya bansträckningen vid Botsmark ovanifrån samt höjdprofil med den nya dragningen.
profil tempsnip