Som många har noterat innehåller det 50:e 7-mila som körs även en särskild utlottning där alla deltagare har chansen vinna en storvinst.

Definition

7-milas 50-års pris är ett pris som utlottas till en (1) åkare som deltagit i något av 7-milas lopp den 16 februari 2020.

Villkoret för att delta i utlottningen är att man:

– anmält sig och betalat startavgift för någon av sträckorna i 7-mila
– har varit med i starten och åkt hela eller del av den sträcka man är anmäld till
– är 18 år eller äldre

Efteranmälda som genomför sin sträcka deltar i utlottningen på samma villkor som övriga anmälda.

Det utlottade priset är på 50 000 kronor. Ev vinsskatt betalas av mottagaren.

Andel i utlottningen

Varje åkare tilldelas ett bestämt antal andelar i utlottningen.  Andelarna fördelas enligt följande.

Påbörjad och/eller genomförd sträcka                           Antal andelar

Vindeln – Robertsfors 75 km                                                           7
Botsmark – Robertsfors 45 km                                                       4
Åkullsjön – Robertsfors 24 km                                                       2
Överklinten – Robertsfors 14 km                                                   1

Stafettlag deltar i utlottningen där laget delar på 7 andelar i utlottningen.

Dragning
Efter att den sista skidåkaren gått i mål sker dragningen utifrån en upprättad lista med varje skidåkare som påbörjat sin sträcka och det antal andelar varje skidåkare genererar i utlottningen. Utifrån denna lista sker dragningen under överinseende av GD och kommunens lotterikontrollant. Dragningen sker slumpmässigt med digital slumpgenerator.  Dragningen sker i målfållan. Vinnaren presenteras på plats, i direktsändning på www samt på 7-milas hemsida.

Närvaro vid prisutdelningen är inget krav men priset ska vara färdigt för utbetalning  senast fredag den 21 februari. Det är vinnarens ansvar att lämna uppgifter som möjliggör utbetalning.