Utifrån rådande förhållanden kommer 7-mila 2021 anpassas givet de förutsättningar som finns och är genomförbara.

Planerade ändringar: 

 • Deltagarantalet kan komma att begränsas. Först till kvarn gäller. För att säkra startplats bör man vara ute i tid då anmälan öppnas. När totala maxantalet för tävlingen är uppnått stängs anmälan. Vi har i dagsläget inget maxtak i anmälda utan kommer publicera det i samband med öppnandet av anmälan.
 • 7-mila kommer inte att erbjuda någon busstransport varken från Umeå eller Robertsfors till tävlingen.
 • OBS: Allt kring start och mål kommer vara förlagt utomhus så ta med varmt på kroppen när du anländer till startplatsen. På grund av smittrisk kommer det inte att finnas möjlighet att tillhandahålla omklädningsrum.
 • Anländ tidigast 90 minuter före start till respektive startplats och ta med munskydd som skall bäras tills du ska starta ditt lopp.
 • Nummerlappar och chip paketeras i påse och hämtas utomhus på respektive startplats. Engångsnummerlapp och tidtagningschip ska åkaren själva ta på sig. Vid målgång tar åkaren själv av sig chippet och lägger det i en behållare på anvisad plats. Nummerlappen behålls av åkaren.
 • Endast föranmälan till tävlingen gäller för att minska köbildning på plats. Anmälan sker om möjligt senast den 15 februari 2021 via race.se Länk kommer att publiceras senare på hemsidan och facebook.
 • Planen är att ha vågstarter med 25 åkare med 3-5 minuter mellan starterna, alternativt löpande start under 30 minuter ( 8:30-09:00 med start av elitklasser 8:30.) OBS! Vi kommer att uppdatera närmare tävlingen, men ändå i god tid hur startförfarandet genomförs på respektive plats. Allt beror på utvecklingen av pandemin.
 • Medtag eget drickabälte, det kommer endast finnas dryck på de större vätskestationerna/kontrollerna. De mindre vätskestationer som tidigare fanns längs spåret dras in för att minska köbildning och dra ut leden av åkare till de vätskestationer som erbjuds. Vätskestationerna finns vid Vindelånäset, Botsmark, Åkullsjön, Överklinten och Aftonmora-ca 7 km kvar till mål.
 • På vätskestationerna finns möjlighet att få sin behållare/flaska påfylld av funktionär, detta för att öka säkerheten och inte använda engångsmuggar.
 • Målområdet i Robertsfors flyttas till motsatt sida av den klassiska platsen på skolgården. Mål blir vid komunkontorets parkering och stängs av för nära publik.
 • Matserveringen i skolmatsalen måste tyvärr utebli men det kommer erbjudas enklare förtäring i ”goodibag” coronasäkrat efter målgång i Robertsfors.
 • Dusch och ombyte. Som läget är nu finns små eller inga möjligheter till dusch och omklädnad vid målet. Packa torra kläder för ombyte efter målgång.
 • 7-mila Stafetten kortas ned till 3 sträckor med start i Botsmark, detta för att laget ska rymmas i en normalstor bil inklusive chaufför.
 • Kläder och övriga persedlar fraktas till målet av 7-milas personal likt tidigare år och uthämtas efter målgång på anvisad plats.
 • Sjukvård finns på varje dryckeskontroll och i målet.

Tänk på att:

 • Samåk bara till tävlingen med familjemedlemmar eller folk ni känner väl och normalt tränar eller umgås med.
 • Försök att i största utsträckning bära andningsskydd och använda handsprit för egen och andras säkerhet.
 • Vid minsta symtom på sjukdom så stannar man hemma!

För elitåkare

 • Ackrediteringskort till ledare för elitåkare ska anges i anmälan: Det ger möjlighet att langa dricka vid spåret. Vid langning ska ledaren bära munskydd och sprita händerna, max 2 kort per team.

Vid inställd tävling: 

 • Vid inställd tävling återbetalas 85% av erlagd anmälningsavgift, resterande 15% behålls för att täcka administrativa omkostnader i försöken att arrangera 7-mila 2021.
 • Samma regler vid plötslig uppkommen sjukdom.
 • OBS! Datumbyte av 7-mila kan bli aktuellt. Håll utkik på facebook och hemsidan för information gällande ev. framflyttat datum.

Håll i, håll er frisk och håll ut. Frågor till arrangören ställs via mail till sjumilask@gmail.com

FIS internationella regler gäller