Vi har gjort en del ändringar inför 2023 med målområdet som flyttas till Kommunkontorets parkering.

Se ovan bild för mer information eller klicka på länken – MÅLOMRÅDE. Det kommer inte att vara någon avstängning av Storgatan så var varse om det när/om ni ska passera över storgatan.