Välkommen till 7-mila 20 Mars 2022.

Anmälan se under flik anmälan/registrering

Startplats Vindeln 76 km.
Klasser 76 km: H19/D19 Tävling Nordisk, Motion H/D 76 km.
Nummerlappar uthämtas i Vindeln från kl. 07:30. Plats: Spegelsalen fritidscentrum, skyltat från väg.
Start Vindeln 09:00

Startplats Botsmark 42 km.
H17/D17-Tävling Nordisk, D/H Motion, Mix motion utan tid, i denna klass ska
nummerlapp och chip bäras under loppet detta för att målgång ska
registreras.
Startområde vid skolan Botsmark.
Nummerlappar uthämtas i skolan Botsmark från 08:00. Tillgång till toalett finns vid start, parkering centralt vid startplatsen.
Start Botsmark 9:30

Startplats Åkullsjön 24 km.
H/D Motion 24 km, Mix motion utan tid, i denna klass ska nummerlapp och
chip bäras under loppet detta för att målgång ska registreras.
Nummerlappar uthämtas i Åkullsjön på idrottsplats Hällgärda från kl. 8:30.
Start kl. 10:00

Startplats Överklinten 14 km.
Motionärer H/D 14 km, Mix motion utan tid, i denna klass ska nummerlapp och
chip bäras under loppet detta för att målgång ska registreras.
Nummerlappar uthämtas i Folkets Hus från kl. 7:30.
Start kl. 9:00

Efteranmälan: Senast 30 min före start. Gäller alla startplatser. Vi uppmanar
alla åkare att anmäla sig före tävlingsdagen så vi kan planera loppet utifrån
aktuella anmälningsläget.

OBS! Det är en högre kostnad att efteranmäla sig! Anmälan via Race.se 7-mila 2022.

Långa Stafetten, 5 åkare, 76 km med start Vindeln.
Nummerlappar långa stafetten 76 km för 5 åkare hämtas ut i Vindeln.
Nummerlappar hämtas ut i Vindeln.

Växlingsstationer;
1: Vindeln – Vindel-Ånäset 17 km
2: Vindel- Ånäset – Botsmark 17 km
3: Botsmark- Åkullsjön 16 km
4: Åkullsjön-Överklinten 10 km.
5: Överklinten-Robertsfors (Mål) 14 km.

Korta stafetten, 3 åkare, 42 km med start Botsmark.
Nummerlappar korta stafetten 42 km för 3 åkare hämtas ut i Botsmark.

Växlingsstationer;
1: Botsmark- Åkullsjön 16 km
2: Åkullsjön-Överklinten 10 km.
3: Överklinten-Robertsfors (Mål) 14 km.

OBS: ingen efteranmälan för stafettlag.
Anmälan via Race.se 7-mila 2022.

OBS: Att häfta, limma eller tejpa fast mat, bars, geler eller dylikt som orsakar
skada på nummervästan kan debiteras åkaren till en kostnad av upp till 300 kr,
detta gäller åkare i alla klasser oavsett sträcka
Dryckeskontroller finns var 5:e-6:e km från Vindel Ånäset och vidare. Vid de
större kontrollerna finns även förtäring.
Efter målgång erhåller åkaren dryck i målområdet.

Sportdryck: Den sportdryck med citronsmak som serveras är sponsrad av UMARA.

Medaljen: 7-milas Förtjänstmedalj delas ut direkt efter målgång.

Mat efter målgång: Serveras i skolmatsalen vid målområdet mot uppvisande av
7-mila medaljen.

Kläder målgång: Uthämtning av persedlar/kläder skyltat från målområdet.
Prisutdelning. sker ca 30–40 minuter efter målgång för pristagare i
tävlingsklass.

H/D 19 76 km
1a – 8000 kr
2a – 4000 kr
3a – 2000 kr

H/D 17 42 km
1a – 3000 kr
2a – 1500 kr
3a – 750 kr

Spurtpris i H/D19 76 km Botsmark 1000: – förvarning 200 meter, 50 meter före

spurtpriset.
Spurtpris i H/D 17 42 km Överklinten 500: – förvarning vid 200 meter, 50 meter
före spurtpriset

Duschar och bastu finns angränsande till målet i badhuset.

Nummerlapp och chip lämnas till personal efter målgång, borttappat chip
debiteras 750 kr, borttappad nummerlapp 300 kr.

Tips för vallning från presenteras ut på 7-milas hemsida och Facebook.

Vill man ha hjälp med vallning finns vallatipps och valla på de stora
Startplatserna i kontrollerna.

Hemresa efter loppet gör man genom ordinarie bussar till Umeå som går från
busstationen i Robertsfors via badhuset i Robertsfors se skyllt BUSS.

Buss från Robertsfors via startplatserna med slutstation starten i Vindeln avgår
från badhuset i Robertsfors kl. 17:00. Kostnad 150: – betalas till chauffören med
swish.

Teknikkontroll förekommer längs spåret och överträdelser av klassisk teknik
rapporteras och kommer sanktioneras.

 

FIS internationella regler gäller.

Vid frågor mejla sjumilask@gmail.com / Alla åkare och publik deltar på eget
ansvar.

Välkomna och lycka till i spåret / 7-mila Västerbottens skidfest 2022

 

Gemensam start Klasser Nummerlappar
Startplats Vindeln
76 km kl 9.00
Fritidscentrum
H19/D19 Internationell tävlingsklass (Nordisk)
H/D Motion
samt 7-mila stafetten Vindeln
Fritidscentrum mellan 6:30-8:30
Startplats Botsmark Tjejmila 42 km
Start 09:30
H17/D17 Internationell tävlingsklass (Nordisk)
H/D Motion
H/D Motion utan tid
samt 7-mila stafetten Botsmark
Skolan mellan 07:30-09:00
Startplats Åkullsjön
24 km
Start 10:00
H/D Motion
H/D Motion utan tid
Idrottsplats Hällgärda, skyltat vid väg mellan 08:30-09:30
Startplats Överklinten
14 km kl 09.00
H/D Motion
H/D Motion utan tid
Folkets hus i Överklinten mellan 7:30-8:30

7-mila kansliet (OBS! Obemannat) Upplysningar

Bergmästargatan 11F
915 31 ROBERTSFORS
E-post: sjumilask@gmail.com