H/D 76 km tävlingsklass och motion Vindeln

Nummerlappar uthämtas i Vindeln från 07:30 på fritidscentrum i spegelsalen.  

Start Vindeln kl. 09:00. Dryckeskontroll för varje 5–6 km. Banprofil finns på 7-milas hemsida.

Gemensam start. Startfålla indelas i elit och motion. Se skyltning vid startfållan

 

H/D 17 tävlingsklass och motion 42 km Botsmark

Nummerlappar uthämtas i Botsmark vid Skolan från 08:00. Tillgång till toalett finns på området. 

Gemensam start Botsmark kl. 9:30 skyltat från väg

Startfålla indelas elit och motion. Se skyllning vid startfållan

 

 H/D Motion 24 km Åkullsjön

Nummerlappar uthämtas i Åkullsjön från 08:30 på Hällgärda vid fotbollsplanen. Gemensam start Åkullsjön kl. 10:00 se skyltning start vid vägen. Toalett inne på Hällisgården

 

H/D Motion 14 km Överklinten

Nummerlappar uthämtas på folketshus i Överklinten från 07:30. Toalett finns inne på folketshus. Gemensam start 09:00 vid Folketshus Överklinten

Stafett långa med fem åkare, Start Vindeln

Växling sker i växlingsområde genom att stafettchippet flyttas från åkare till åkare.

Som startande på första stafettsträckan från Vindeln har man möjlighet att fortsätta vidare mot målet som enskild åkare.  Vid det alternativet ska detta anmälas och dubbla nummerlappar ska bäras samt personligt chip och stafettchipet som ska vidare vid växling.

Växlingsstationer 1: start Vindeln – Vindel-Ånäset 17 km 2: Vindel- Ånäset – Botsmark 17 km 3: Botsmark- Åkullsjön 16 km 4: Åkullsjön-Överklinten 10 km. 5 Överklinten-Robertsfors (Mål) 14 km

Prisutdelning sker efter det att tre stafettlag kommit i mål.

 

Stafett korta med tre åkare, Start Botsmark.

Botsmark- Åkullsjön 16 km 4: Åkullsjön-Överklinten 10 km. 5 Överklinten-Robertsfors (Mål) 14 km

Denna stafett ger inte möjlighet att åka med dubbla chip och nummerlappar för att fortsätta som enskild åkare. Prisutdelning sker efter det att tre stafettlag kommit i mål.

Efteranmälan senast 30 min före start. Gäller alla startplatser. Vi uppmanar dock folk att anmäla sig före tävlingsdagen så vi kan planera loppet utifrån antalet åkare så bra som möjligt.

 

Dryckeskontroller för varje 6 till 7 km. På de större kontrollerna finns även enklare tilltugg att tillgå, sportdryck och bars kommer från UMARA vår samarbetspartner.

 

Vid målgång:

Efter målgång i Robertsfors erhåller åkaren köttsoppa och vegetariskt alternativ i matsalen tundals skolan 50 meter från målgången. Upphämtning av persedlar placerat vid målet

Vid målet finns tillgång till varm dusch och bastu. Prisutdelning sker ca 30 minuter efter målgång för tävlingsklasser och ropas ut av speaker.

Utlottningspriser på startnummer uthämtas vid persedelutlämningen. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.

Spurtpris H/D Vindeln 76 km. Lobergspriset Botsmark 1000 kr

Spurtpris H/D Botsmark 42 km. Klintpriset 1000 kr

Vallahjälp fäste: På de stora kontrollerna och start Vindeln samt Botsmark finns möjlighet att bättra på fästvallan före och under loppet.

Sjukvård finns vid startplatser och i mål samt vid Häggnäs bron. Skoter med räddningspulka åker sist i loppet och har förstahjälpen kit samt filtar.

Klädsel och rekommendationer vid varmväderlek: Tänk på att inte vara för varmt klädd om temperaturen ligger på +5 och varmare för att undvika uttorkning. Ta på solskyddsfaktor och extra dryck i midjeväska. Ta dig tid att stanna i kontrollerna för att fylla på med vätska och sportdryck. Om du känner dig svag och yr kontakta sjukvårdspersonen i kontrollen och i målet.

Kläder och persedlar: På varje startplats lämnas kläder vid anvisad plats i påse som finns med när nummerlappen uthämtas. Påsen förses med startnummer och uthämtas i målet Robertsfors i samband med att nummerlapp och tidchipet återlämnas.

Tider då repen dras: Första repet dras i Åkullsjön kl. 15:00 och i Överklinten kl.16:15 åkare som inte passerat kontrollerna före det repet dras måste bryta där och erbjuds skuts ned till målet i Robertsfors för mat och dusch

Buss Robertsfors – Vindeln kl. 06:30 och 17:00 kostnad per resa 150 kr och betalas till chauffören swich eller kontant

Jury består av Tävlingsledare, Vice Tävlingsledare och Spårchef.

Protester mot tävling, bana eller jurybeslut ska inkomma skriftlig inom femton minuter från det den inofficiella resultatlistan anslagits och mot en kostnad på 800 kr. Protesten inlämnas till tävlingsledare. 

Banprofil-7-mila