kranskulla

1964 Ingrid Jonsson Överklinten
1965 Lena Jonsson Vindeln
1966 Rosita Lundström Robertsfors
1967 Lena Wilhelmsson Botsmark
1968 Margareta Andersson Åkullsjön
1969 Marit Brändström Överklinten
1970 Åsa Windelhed Vindeln
1971 Katarina Brändström Robertsfors
1972 Inga-Lill Sandström Botsmark
1973 Marianne Sundh Åkullsjön
1974 Ann-Sofie Andersin Överklinten
1975 Lena Sandström Vindeln
1976 Anita Brändström Robertsfors
1977 Barbro Öhman Botsmark
1978 Lise-Lott Andersson Åkullsjön
1979 Karin Isaksson Överklinten
1980 Katarina Jonsson Vindeln
1981 Annika Bergström Robertsfors
1982 Agneta Spets Botsmark
1983 Maria Carlsson Åkullsjön
1984 Ann-Britt Dannelöv Överklinten
1985 Anette Sandström Vindeln
1986 Charlotte Nilsson Robertsfors
1987 Eva-Lisa Nilsson Botsmark
1988 Annika Andersson Åkullsjön
1989 Nina Granlund Överklinten
1990 Åsa Lindgren Vindeln
1991 Marie Krenchel Robertsfors
1992 Cecilia Eriksson Botsmark
1993 Carola Andersson Åkullsjön
1994 Elin Rönnlund Överklinten
1995 Linda Bäckström Vindeln
1996 Inställt p.g.a  snöbrist
1997 Karin Ahnqvist Robertsfors
1998 Elin Ögren Botsmark
1999 Madeleine Andersson Åkullsjön
2000 Emma Bergqvist Överklinten
2001 Catarina Jonsson Vindeln
2006 Sofia Svanström Robertsfors
2007 Inställt p.g.a. snöbrist
2008 Caroline Ågren Botsmark
2009 Ida Lindfors Åkullsjön
2010 Emma Karlsson Överklinten
2011 Lilly Långström Vindeln
2012 Linnea Öhgren Botsmark
2013 Petra Renmam Överklinten
2014 Inställt P.g.a snöbrist
2015 Moa Lindberg Robertsfors