INBJUDAN Lördag 5/9 Klassisk stil, masstart 

Start och mål Flygbasen i Åmsele

Söndag 1/9 2019 start kl. 12:30                 10 km

Söndag 1/9 2019 start kl. 13:00                 12,5 km, 25 km, 50 km

Pm: Klicka på texten – > PM kommer uppdateras närmare tävlingsdagen.

Startlista klicka -> Presenteras efter stängd föranmälan

Karta söndag

Klasser:

D 17-20 – 25 km
H 17-20 – 25 km
D 21- – 50 km
H 21- – 50 km
D 35- – 50 km
H 35- – 50 kmMotion Mix 50 km
Motion Mix – 10 km
Motion Mix -12,5 km
Motion Mix – 25 km
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stilMasstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Senior
Senior
Master
MasterMotion
Motion
Motion
Motion

Rullmotstånd 2 och backspärr, Kontroll av hjul kommer ske. 

Anmälan via Race.se senast 2/9 2020

Vi sparar endast dina uppgifter i syfte att kunna lägga in dig i tävlingen och dessa uppgifter raderas efter tävlingens avslutande.

Avgift

Avgift föranmälan
10 km            125 kr
12,5 km         175 kr
25 km            240 kr
50 km            315 kr

Anmälan görs via Race.se

Dryck och förtäring
Dryck serveras vid 6,5 km , vid varvning samt efter målgång
Pga.Coran pandemin kommer mat inte serveras eller säljas

Priser
Prisutdelning 1-4 i tävlingsklasser H/D 21 samt H/D 35 1-4
Utlottningspriser till föranmälda deltagare alla klasser

OBS! Ingen efteranmälan är möjlig pga. Corona pandemin

Kontakt
Stefan Bygdeson 0730-266 178

Deltagare och publik deltar på egen risk

Kompletterande och förtydligande information 

 • Start och mål 12,5, 25, 50 km flygbasen i Åmsele
 • Start 10 km ca 3 km kör efter väg 363 mot Mårdsele, startplatsen är markerad vid väg och sker inne på flygbasens område och allmän väg kommer ej användas i 10 km tävlingen.
 • Nummerlappar hämtas ut i sekretariatet i servicebyggnaden märkt sekretariat/nummerlappar senast kl. 12:00 för de som åker 10 km med start 12:30 och 12:30 för övriga klasser med start inne på basen.
 • Hjälm och glasögon skall bäras under tävlingen
 • Godkända hjul är typ 2 eller trögare rullmotstånd
 • Klassisk teknik gäller
 • Dryck vid ca 6,5 km skyltat 200 meter före
 • Dryck och förtäring vid varvning och målgång
 • Prisutdelning kommer ske löpande efter målgång på annonseras av speaker
 • Prispengar endast i H/D 21 placering 1-4 övriga tävlingsklasser varupriser till 1-4 plats
 • Utlottningspriser till motionsklasserna delas ut vid målgång
 • Allmänna trafikregler gäller alla åkare och funktionärer
 • Ingen dusch pga. Corona pandemin
 • Alla deltar på egen risk
 • Sjukvård på plats
 • Målgång till vänster och varvning till höger följ anvisning
 • Åkaren måste själv hålla koll på antal åkta varv
 • Åkare ska följa funktionärers anvisningar efter banan
  Svenska skidsportfurbundets tävlingsregler gäller

Varmt välkomna till Åmsele flygbas första lördagen i September

7-mila SK

Sponsorer 7-mila rullen 

Västerbottningen

Mellanbygden

Lördag 5/9 7-milarullen 

Sponsorer