INBJUDAN Söndag 22/8 Klassisk stil, masstart 

LÄNK TILL ANMÄLAN/LINK TO REGISTRATION: https://raceid.com/en/races/7820/about

Start och mål Flygbasen i Åmsele

Söndag 22/8 2019 start kl. 12:30                 10 km

Söndag 22/8 2019 start kl. 13:00                 12,5 km, 25 km, 50 km

7-Mila Rullen är Seedningsgrundande till vasaloppet.

Pm: 7-Mila Rullen 2021

Startlista klicka -> Presenteras efter stängd föranmälan

 

Karta söndag

Klasser:

D 17-20 – 25 km
H 17-20 – 25 km
D 21- – 50 km
H 21- – 50 km
D 35- – 50 km
H 35- – 50 kmMotion Mix 50 km
Motion Mix – 10 km
Motion Mix -12,5 km
Motion Mix – 25 km
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stilMasstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Masstart klassisk stil
Senior
Senior
Master
MasterMotion
Motion
Motion
Motion

Rullmotstånd 2 och backspärr, Kontroll av hjul kommer ske. 

Anmälan via Race.se senast 19/22 2021

OBS! Endast max antal deltagare, 150 st.

LÄNK TILL ANMÄLAN/LINK TO REGISTRATION: https://raceid.com/en/races/7820/about

Vi sparar endast dina uppgifter i syfte att kunna lägga in dig i tävlingen och dessa uppgifter raderas efter tävlingens avslutande.

Avgift

Avgift föranmälan
10 km            150 kr
12,5 km         200 kr
25 km            250 kr
50 km            350 kr

Anmälan görs via Race.se

Dryck och förtäring
Dryck serveras vid 6,5 km , vid varvning samt efter målgång

Priser
Prisutdelning 1-3 i tävlingsklasser H/D 21, H/D 35 1-3 samt 17-20 juniorer.

Utlottningspriser till föranmälda deltagare alla klasser.

OBS! Efteranmälan enbart med swish om möjlighet ges men uppnås föranmälda till 150 st kommer ej efteranmälan kunna göras.

Kontakt
Tävlingsledare: Stefan Bygdeson 070 – 324 14 19 (sjumilask@gmail.com)

Vid frågor angående anmälan såsom återbetalning etc. kontaktas race.se.

Deltagare och publik deltar på egen risk

Kompletterande och förtydligande information 

 • Start och mål 12,5, 25, 50 km flygbasen i Åmsele
 • Start 10 km ca 3 km kör efter väg 363 mot Mårdsele, startplatsen är markerad vid väg och sker inne på flygbasens område och allmän väg kommer ej användas i 10 km tävlingen.
 • Nummerlappar hämtas ut i sekretariatet i servicebyggnaden märkt sekretariat/nummerlappar senast kl. 12:00 för de som åker 10 km med start 12:30 och 12:30 för övriga klasser med start 13:00 inne på basen.
 • Hjälm och glasögon skall bäras under tävlingen
 • Godkända hjul är typ 2 eller trögare rullmotstånd
 • Klassisk teknik gäller
 • Dryck vid ca 6,5 km skyltat 200 meter före
 • Dryck och förtäring vid varvning och målgång
 • Prisutdelning kommer ske löpande efter målgång på annonseras av speaker
 • Prispengar endast i H/D 21 placering 1-3 övriga tävlingsklasser varupriser till 1-3 plats
 • Utlottningspriser till motionsklasserna delas ut vid målgång
 • Allmänna trafikregler gäller alla åkare och funktionärer
 • Ingen dusch pga. Corona pandemin – ta med ombyte och torra kläder.
 • Alla deltar på egen risk
 • Sjukvård på plats
 • Målgång till vänster och varvning till höger följ anvisning
 • Åkaren måste själv hålla koll på antal åkta varv
 • Åkare ska följa funktionärers anvisningar efter banan
  Svenska skidsportfurbundets tävlingsregler gäller

Varmt välkomna till Åmsele flygbas den 22/8 -21.

7-mila SK

 

SPONSORER FÖR 7-Mila Rullen:

Mellanbygd_logo_                    Web